Fondsinsameling:

Inwoners word aangemoedig om aan die plaaslike fondsinsamelings pogings deel te neem om die verhoging van huur so laag as moontlik te hou.

Die Blommefonds te Groenkloof het ses (6) gastekamers wat elk twee persone kan akkommodeer.  Hierdie kamers word gebruik om of slegs te oornag of vir familie van persone om ‘n paar dae oor te bly indien hulle behandeling by die naburige Little Company of Mary hospital moet ondergaan. ‘n Klein skenking word gevra vir die gebruik van die kamers.  Die kamers is netjies en baie gerieflik.

Ander fondsinsamelings pogings behels ‘n jaarlikse golfdag en lentefees.  Die inwoners van verskeie behuisings eenhede doen hulle deel deur die hou van maandelikse pannekoek, vetkoek en rommel verkope.  Die teiken is R80 000.00.

Ons benodig altyd fondse om ons missie vir behuising vir bejaarders teen die laagste moontlike huur ‘n werklikheid te maak.  Ons huur is omtrent een derde van wat kommersieel beskikbaar is.  Om voort te gaan, benodig ons fondse.  Alle fondse en erflatings word met graagte ontvang en word alleenlik vir die doel van behuising vir bejaardes aangewend.

‘n Artikel 18A sertifikaat kan vir alle skenkings uitgereik word  Hoe meer fondse ‘n welsynorganisasie soos die Blommefonds ontvang hoe minder is die huurgeld wat ons bejaardes moet betaal.   Meeste van ons ouer mense betaal dit uit ‘n karige pensioen.

Oorweeg asseblief ‘n erflating ten gunste van die Blommefonds, Pretoria.

Would you like to make a donation

We accept any donation amount in USD which will convert into South African Rand

 

Your total amount is : 100.00 (Currency: USD)